EN

MİLGEM Savaş Sistemi Tedariki Projesi

MİLGEM Savaş Sistemi Projesi, MİLGEM Projesi kapsamında inşa edilen korvetlere yerli imkan ve kabiliyetlerden azami şekilde faydalanılarak Milli Savaş Sisteminin geliştirilmesini, analizini, üretimini, testini ve entegrasyonunu içermektedir.

Proje kapsamında aşağıdaki sistemlere yönelik çözümler üretilmektedir:

- Kendini Korum Sistemleri

- Atış Kontrol Sistemleri

- Seyir Sistemleri

- Sualtı Sistemleri

- Entegre Muhabere Sistemleri

- Arama Tespit Sistemleri

- Silah Sistemleri

​Broşür