EN

Taktik Yerel Alan Ağı Sistemi-TAYAS

TAYAS, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın taktik sahada kablolu ve kablosuz Yerel Alan Ağı haberleşme gereksinimini karşılamak amacıyla geliştirilen bir sistemdir. Sistem, savaş alanında kullanılan komuta kontrol ve bilgi sistemlerinin, stratejik düzeyde TAFICS, taktik düzeyde TASMUS ve uzayda uydu sistemleri ile iletişimini sağlayacak yerel alanda kurulu yazılım ve donanımı içermektedir.

TAYAS, Kolordu ve Tugay düzeyinde birliklerin savaş alanında kullanacağı, kablolu, kablosuz veya ikisi birbirini yedekleyecek biçimde çalışabilen bir yerel alan ağı (LAN) sistemidir. Her birlik için iletişim alt yapısını taşıyacak bir sunucu aracı ve bu araca (isteğe göre kablolu veya kablosuz olarak) bağlanarak kendi aralarında ve dış dünya ile haberleşecek komuta araçları donatılmaktadır. Komuta aracı sayısı birliğin büyüklüğüne (birlikteki komuta yeri sayısına) göre belirlenmekte olup, genellikle birlik başına beş ile yedi arasında değişmektedir. Ek olarak taşınabilir bilgisayara sahip mobil kullanıcılar da sisteme bağlanarak haberleşme yapabilmektedir. Kablosuz iletişim "Milli Gizli" gizlilik derecesinde kripto ile korunmaktadır. Bu amaçla Aselsan tarafından bir kriptolu kablosuz ağ erişim cihazı, bir kriptolu terminal ağ bağlantı cihazı ve ilgili kablosuz ağ yönetim yazılımı projeye özel, yeni ve özgün olarak geliştirilmiş; geliştirilen cihazlar "milli gizli" düzeyde sertifikalandırılmıştır.

TAYAS Sistem Bileşenleri

TAYAS Sistemi, Araç Sunucu Seti, Ağ Bağlantı Seti, Kriptolu Kablosuz Ağ Bağlantı Cihazı (KKAC), Terminal Kablosuz Ağ Bağlantı Cihazı (TKABC), Taşınabilir Ekran Seti, Kablolu ve Kablosuz Ağ Yönetim Yazılımları, mobil kullanıcılar için taşınabilir bilgisayarlar, anten direkleri ve çeşitli bağlantı kabloları içeren kablo setinden oluşur. Sistemde, araç içi yerleşim, montaj ve sabitleme amacıyla, çeşitli raf, çanta ve mekanik bağlantı malzemeleri de kullanılmaktadır.

Sunucu araçlarında, araç sunucu seti, taşınabilir ekran seti, yüksekliği ayarlanabilir anten direği ve kablolu ve kablosuz yerel alan ağı yazılımları bulunmaktadır. Komuta araçlarında, ağ bağlantı seti ve yüksekliği ayarlanabilir anten direği bulunmaktadır. Ağ bağlantı setleri taşınabilir kabin içine yerleştirilmiş olup, birlik komuta yeri olarak çadır kullanılması durumunda araç dışına çıkarılarak çadırda da çalıştırılabilirler. Mobil kullanıcılar, taşınabilir bilgisayarlarının USB portuna takacakları TKABClerin yardımıyla, KKAClerle kriptolu WiFi bağlantısı kurarak sistemi kullanabileceklerdir.

Araç Sunucu Seti: TAYAS sistem merkezini oluşturan Araç Sunucu Seti, sunucu aracında bulunan şeltere kurulmaktadır. Bu araçlardan her birliğe birer adet verilmektedir. Birlik içindeki (yerel alandaki) kullanıcılar, araç sunucu setindeki sistemlerden veri alış verişi, dosya paylaşımı yapabilmekte ve bu sistemler üzerinden geniş alan ağına erişebilmektedir. Araç Sunucu Seti içeriğinde, sunucu, Ethernet anahtarlar, yönlendirici, güvenlik duvarı/atak önleme cihazı, KGK ve kriptolu kablosuz ağ cihazı (KKAC) bulunmaktadır.

Ağ Bağlantı Seti: Komuta yerlerinin, kablolu ve mobil kullanıcıları ile beraber birlikteki sunucu aracına bağlanarak TAYAS sistemine erişmelerini sağlayan bileşendir. Bağlantı kablo veya kriptolu WiFi üzerinden kurulabilir. Ağ bağlantı setleri taşınabilir kabin içine yerleştirilmiş olup, komuta araçlarından kolaylıkla sökülebilir, başka araca taşınabilir ya da çadırda kullanılabilir. Ağ Bağlantı Seti içeriğinde Ethernet anahtar, KGK ve kriptolu kablosuz ağ cihazı (KKAC) bulunmaktadır.

KKAC ve TKABC: Kriptolu Kablosuz Ağ erişim Cihazı ve Terminal Kablosuz Ağ Bağlantı Cihazı, ilgili ağ yönetim yazılımı ile birlikte TAYAS sisteminin kablosuz ağ alt yapısını oluşturmak üzere tasarlanmış ve üretilmiştir. KKAC ve TKABC ile ilgili ayrıntılar, Aselsan internet sitesinde bu cihazlara ait sayfalarda bulunmaktadır.