EN

Veri Merkezleri

Bilgi üreten ve saklayan her kurumun bir veri merkezi barındırması veya kullanması günümüz şartlarında bir zorunluluk haline gelmiştir. Veri Merkezleri (Data Center); sunucu sistemleri, telekomünikasyon, veri depolama sistemleri ve ek sistemleri tek çatı altında toplayan bir sistem bütünüdür. ASELSAN; Veri Merkezleri çözümlerini, aşağıda sıralanan kriterler göz önünde bulundurularak tasarlamaktadır.

  • Yüksek güvenlik ve erişilebilirlik,
  • Kesintisiz iş sürekliliği ve yedeklilik,
  • Modüler genişleyebilir ve ölçeklenebilir mimari,
  • Verimli enerji tüketimi,
  • Merkezi yönetim kolaylığı

    Veri Merkezi çözümlerinden kullanılmakta olan aktif ve pasif altyapı ait bazı bileşenler aşağıdaki gibidir.

Veri Merkezi çözümlerinden kullanılmakta olan aktif ve pasif altyapı ait bazı bileşenler aşağıdaki gibidir.


Aktif Altyapı Bileşenleri​
​Uygulama Yazılımları ve Coğrafi Bilgi Sistemleri,
​Sunucu ve Bilgisayar Sistemleri,
​Sanallaştırma ve Bulut Sistemleri,
​Kripto Güvenlik,
​Ağ ve Haberleşme(Ses, Görüntü) Altyapıları,
​Veri Merkezi Yönetim Sistemleri,
​Güvenli Veri Paylaşımı ve Kriptolu Haberleşme Çözümleri
Pasif Altyapı Bileşenleri​​
​​İklimlendirme Sistemleri
​Enerji Sistemleri(UPS, Jeneratör)
​​Yangın Algılama ve Güvenlik Sistemleri