EN

Haberler

RAYLI ULAŞIM SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİ ASELSANDA BULUŞTU

ASELSAN UGES Sektör Başkanlığı Teknoloji Çalıştaylarının ikincisi, 20 Nisan 2015'te "Raylı Ulaşım Sistem Teknolojileri"  konu başlığı ile ASELSAN Akyurt Tesisleri'nde gerçekleştirilmiştir.

Çalıştaya;

- Kamu Kuruluşlarından ve İştiraklerinden,

- TCDD Genel Müdürlüğü,

- TCDD Cer Dairesi Başkanlığı,

- TCDD Tesisler Dairesi Başkanlığı,

- TCDD DATEM İşletmesi Müdürlüğü,

- TÜLOMSAŞ,

- TÜVASAŞ,

- TÜDEMSAŞ,

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi,

- Ankara Büyükşehir Belediyesi,

- İzmir Büyükşehir Belediyesi,

- Konya Büyükşehir Belediyesi,

- Kayseri Büyükşehir Belediyesi,

- TÜBİTAK MAM,

- EGO Genel Müdürlüğü,

- İstanbul Ulaşım A.Ş.,

- İzmir Metro A.Ş.,

Sivil Toplum Kuruluşlarından;

- ARUS, Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi

- RAYDER, Raylı Ulaştırma Sistemleri ve Sanayicileri Derneği

- RSK, Eskişehir Raylı Sistemler Kümelenmesi 

Raylı Ulaşım Sistemi üreticilerinden;

- BOZANKAYA,

- DURMAZLAR,

- EUROTEM

- SAVRONİK firmaları

katılmıştır.

TCDD ve bağlı ortakları tarafından Türkiye'de işletmede olan mevcut raylı sistem çözümleri hakkında bilgi verilmiştir. Bugüne kadar yapılan yerlileştirme çalışmalarında gelinen nokta, karşılaşılan sorunlar ve bundan sonra yapılması gerekenler hakkında değerlendirme yapılmış olup, yerlileştirmenin önemi vurgulanmıştır.

Katılımcı Büyükşehir Belediyeleri de; şehirlerimizde raylı sistemler ile yolcu taşıma işletmeciliği yapmakta olan kuruluşlar tarafından, mevcut durumda sahip olunan raylı sistemlerin, muhtelif üreticilerden sağlanmış olmasının getirdiği karışıklık, idame güçlüğü ve kapasite genişletme ihtiyacı karşısında aynı üreticilere bağımlı kalınmasından dolayı ortaya çıkan zorlukları paylaşmıştır. Katılımcılar, şehirlerimizin yerli raylı ulaşım araç ve sistemlerine duyulan ihtiyacı ve bu ihtiyacın karşılanması için bugüne kadar yapılan çalışmalar ile bundan sonra yapılması gerekenler hakkında görüşlerini beyan etmiştir.

Çalıştaya katılan sivil toplum kuruluşları ile raylı ulaşım araç ve ekipman üreticileri,  imkân ve kabiliyetlerini anlatarak, sektördeki yerlileştirme faaliyetlerine bugüne kadar yaptıkları ve bundan sonra yapabilecekleri katkıları ifade etmişlerdir.

ASELSAN; savunma sanayinde edindiği 40 yıllık bilgi birikimi ve deneyimi, raylı ulaşım sistemlerinin katma değeri yüksek kritik teknolojilerine aktarmakta olduğunu ve tamamen özgün olarak geliştirdiği ürün ve sistemler hakkında bilgi vermiştir. Savunma sanayinde olduğu gibi, raylı ulaşım sektöründe de KOBİ, üniversite ve kamu kuruluşlarının yer aldığı bir ekosistem oluşturulması amacıyla yürütülen faaliyetler anlatılmıştır. 

Çalıştay sonunda; büyümekte olan raylı ulaşım ihtiyaçları (yolcu ve yük taşımacılığı) doğrultusunda araçların ve sistemlerin millileştirilmesinin ve ihracattaki raylı ulaşım sektör payının arttırılmasının önemi vurgulanmıştır.  Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmak için mevcut tecrübelerden en iyi şekilde yararlanıp; ortak akıl ile bir model oluşturulması konusunda tüm sektör temsilcileri hem fikir olmuştur. 

Katılımcılar tarafından, çalıştayın çok faydalı olduğu vurgulanarak, benzer etkinliklerin devam ettirilmesinin uygun olacağı önerilmiştir.​


Son Eklenen Haberler