EN

ASELSAN Tedarik Politikaları

​Tedarikçi Başvuru ve Değerlendirme İşlemleri

ASELSAN'la çalışmak isteyen tüm firmalar, ASELSAN Tedarikçi Portalinden başvurmak suretiyle resmi başvurularını yapabilirler. Başvuru aşamasında Yan Sanayi Firmaları, Üretici Firmalar, Satıcı Firmalar, Hizmet Sağlayan Firmalar ile İnşaat ve Altyapı İşleri Firmaları şeklinde kategorilere ayrılan firmalar; kategori bazlı esaslar çerçevesinde değerlendirilirler. Tedarikçi değerlendirme çalışmaları, tedarikçilerin ASELSAN faaliyetlerindeki önemli rolü göz önünde bulundurularak titizlikle yürütülür.

Tedarik Yöntemleri

ASELSAN'da; İhaleli Alım, İhalesiz Alım ve Doğrudan Alım yöntemleri uygulanarak tedarik faaliyetleri yürütülmektedir.

ASELSAN; tedarik faaliyetlerinde, toplam maliyet açısından uygunluğun yanında, üstün kalite ve teslimatın zamanında yapılması kriterlerini de dikkate alır. İhtiyacın özelliğine göre mümkün olan en üst seviyede rekabet ortamı yaratılmasını hedefler ve alınan teklifler bu kriterler dikkate alınarak değerlendirilir.

ASELSAN tedarikle ilgili tüm faaliyetlerinde, ASELSAN Etik İlkeleri​'ne uygun hareket eder ve ASELSAN'la çalışmak isteyen tedarikçilerinin de bu ilkelere uygun hareket etmesini bekler ve destekler.

ASELSAN, Kamu İhale Kanununa (KİK) tabi değildir. 

Aksi belirtilmedikçe ASELSAN siparişleri, Sipariş Emri Genel Hüküm ve Şartlarına bağlı olarak yürütülür.