EN

Üniversite İş Birlikleri

Üniversitelerimiz, ana sermayesi üstün nitelikli insan kaynağı olan savunma sanayi kuruluşlarının en önemli paydaşlarındandır. Üniversitelerimiz, yetişmiş insan gücü ve eğitim imkânları sağlanmasının yanında sanayinin teknoloji geliştirme faaliyetlerine giderek artan oranda katkı yapmaktadır. Temel araştırmaların üniversitelerde gerçekleştirilmesi ve devamında bu uygulamaların ASELSAN'da sanayileşmesi için üniversite sanayi işbirliği kapsamında özgün olarak geliştirilmekte olan birçok projemiz bulunmaktadır. Bunun yanı sıra açık inovasyonu da destekleyici bir faaliyet olarak üniversitelerin katılımı ile konu bazlı çalıştaylar düzenlenmekte, burada oluşan yeni fikirlerle inovatif projeler hayata geçirilmektedir.

ASELSAN 1. MALZEME TEKNOLOJİLERİ ÇALIŞTAYI  - 1ASELSAN Malzeme Kurulu desteği ile düzenlenen çalıştaya, 49 üniversite davet edilmiş, 18 üniversite katılım göstermiştir. 6 sözel ve 2 poster oturumdan oluşan programda 26 öğretim üyesi sunum yapmıştır.  Yapılan sunumlar Malzeme ve Üretim Metalürjisi; Plastik Şekillendirme, Kaynak, Toz Metalürjisi Yapıştırma ve Yüzey Hazırlama Teknikleri benzeri Şekillendirme ve Birleştirme Teknolojileri; Kompozit Malzemeler, Biyomalzemeler, Nanomalzemeler, Şekil Bellekli Alaşımlar, Zırh Teknolojileri benzeri İleri Teknoloji Malzemeleri; Isıl İşlem ve Yüzey Sertleştirme İşlemleri; Malzeme Modelleme ve Simülasyon; İnce Filmler, Korozyon, Kaplama, Boya benzeri Yüzey Modifikasyonu İşemleri; Cam, Seramik, Refrakterler, Polimerler-Plastikler  benzeri Metal Dışı Malzemeler konularında yoğunlaşmıştır.

SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ ÇALIŞTAYI - 2


Üniversite - ASELSAN işbirliklerini “Sağlık Teknolojileri” alanında da artırmak, bu alanda çalışan ve teknoloji geliştiren bilim insanları ile bu teknolojileri ürünleştirebilecek ASELSAN personelini bir araya getirerek işbirliği atmosferini oluşturmak hedefleri ile gerçekleştirilen çalıştaya Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu (TİTCK) dahil 50 kurum katılmış, 16 sunum gerçekleştirilmiştir. İlgili çalıştayda ASELSAN’ın sahip olduğu yüksek teknolojiyi kullanarak Sağlık Teknolojileri alanında dışa bağımlılığı azaltacak, yerli tasarım ve üretim kabiliyetlerini artıracak yönde başlatılan projelere ve çözümlere ilişkin yol haritaları paylaşılmı