EN

AR-GE Destekleri

ASELSAN Teknoloji hedefleri kapsamında gerçekleştirilen Ar-Ge projelerinde yurtiçi ve yurtdışı destek programlarından azami ölçüde yararlanılması amacıyla çalışmalar yürütülmektedir.

Bu doğrultuda destek sağlayıcı kurumlar ile iletişim halinde olarak destek programlarının ASELSAN ihtiyaçları doğrultusunda etkin olarak kullanılması bununla birlikte kurumlardan sağlanan geri bildirimler ile destek programlarında başarı oranının artırılması hedeflenmektedir.

Yurt içinde TÜBİTAK TEYDEB, ARDEB kapsamında aşağıda belirtilen Ar-Ge Destek programlarına proje önerileri hazırlanmaktadır. Bu desteklere ek olarak, Bakanlıklar tarafından açılan Ar-Ge Proje çağrılarına ASELSAN olarak öneriler sunulmaktadır.

1501 TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

1509 TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Dest. Programı

1511 TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme Proje Desteği Programı

1601 Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı

1602 TÜBİTAK Patent Destek Programı

1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı

1007 Kamu Kurumları Ar-Ge Programını Destekleme Programı

1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme programı

SANTEZ Sanayi Tezleri Ar-Ge Destek Programı

Avrupa Birliği Çerçeve Programları Güvenlik Alanında Yer Alan Bazı Projeler

    - TALOS (Transportable Autonomous Patrol for Land Border Surveillance System) Projesi
    - HYPERION (Hyperspectral Imaging IED and Explosives Reconnaissance System) Projesi
    - SUBCOP (Suicide Bomber Counteraction and Prevention) Projesi

EUREKA Programı Kapsamında Yer Alan Projeler

 - RECONSURVE (Reconfigurable Surveillance System with Communicating Smart Sensors) projesi
 - SPY (Surveillance Omproved System) Projesi
 - 2+2 Türk-Alman İşbirliği Programı Manyetik Parçacık Görüntüleme Projesi