EN

Sağlık Sistemleri

Ülkemiz sağlık teknolojileri (cihaz, ilaç ve aşı) alanında %85 oranında dışa bağımlı olduğu bilinmektedir. İleri teknoloji içeren medikal cihazların tamamı yurt dışından ithal edilmektedir. Aselsan ilgili alanlardaki (Radar, Anten, Mikroelektronik, Elektro Optik, Güç Elektroniği vb.) mühendislik bilgi ve tecrübesi ile medikal cihaz alanında da hızlı ve başarılı çözümler üretebilme yeteneğine sahiptir.

Aselsan bu dışa bağımlılığı azaltmayı ve faaliyet alanlarında global ölçekte güçlü bir medikal marka olmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda, Türkiye’de üretilmeyen ve ihracat potansiyeli yüksek, teşhis ve tedavide kritik öneme haiz tıbbi cihazlar konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Tıbbi cihaz alanındaki faaliyetler, medikal görüntüleme, yaşam destek ve tanı sistemleri olmak üzere üç ana başlık altında odaklanmaktadır. Aselsan bu alandaki çalışmalarını bazen kendi öz kaynaklarını kullanarak, bazen özgün ürünler çıkarmış yerli firmalarla yaptığı ürün işbirliği ile, bazen de akademi veya araştırma enstitüleri ile yaptığı işbirlikleri ile gerçekleştirmektedir.

ASELSAN-Sanayi işbirliği ile yerli sanayi ile ürün ortaklığı, ekosistemin kurulması, ülke içinde geliştirilmiş mevcut cihazlara kaldıraç görevi hedeflenmektedir.

ASELSAN - Akademi işbirliği ile de mevcut teknolojinin yerlileştirilmesi, ileri teknolojilerin geliştirilmesi ve insan değerlerimizin ülke içinde yetişebilmesi ve tutulmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir.


Sağlık Çözümleri web sitesine https://www.aselsan.com.tr/saglik/tr adresinden ulaşabilirsiniz.