EN

Mikrodalga Ürünler

Mikrodalga Modüller

ASELSAN kritik teknoloji ürünü olan mikrodalga modül ve bileşenlerin tasarımını, üretimini bu amaçla kurulmuş olan özel alanlarda gerçekleştirmektedir. Bu amaçla Radar, Elektronik Harp ve Uydu Sistemlerinde kullanılmak üzere yüksek performanslı Gönderme ve Gönderme/Alma Modülleri, Önkat Modülleri, Frekans Çeviriciler, Güç Yükselteç Modülleri, Sayısal Frekans Ayrıştırıcılar (DFD), Logaritmik Video Yükselteçler (DLVA), Filtreler, Monolitik Mikrodalga Entegre Devreler (MMIC), İnce Film Tabanlı Bileşenlerinin tasarım ve üretim faaliyetleri yürütülmektedir. Mikrodalga modül üretim yeteneği, ince film ve mikrodalga çok katlı paketleme teknolojileri ile genişletilmiştir.

Mikrodalga modül ve bileşenlerin tasarım ve üretim faaliyetleri 2.000 m2'den daha fazla alana sahip temiz odalarda sürdürülmekte olup, bu konuda dünyanın sayılı merkezlerinden biri olunmuştur.


Gönderme ve Gönderme/Alma Modülleri

Radar ve Elektronik Harp sistemlerinin ihtiyacına yönelik olarak, Elektronik Harp uygulamaları için gönderme (T) ve Radar uygulamaları için gönderme/alma (T/R) modülleri geliştirilmektedir. Gönderme modülleri RF işaretlerin istenilen güç seviyesinde yayınlanmasını, alma modülleri ise bir dış kaynaktan yayınlanıp sisteme ulaşan RF işaretlerin ön yükseltme/filtreleme gibi işlemlerden sonra sistemin alt birimlerine iletilmesini sağlamaktadır. Bu modül yapılarında faz dizili sistemlerde kullanmak üzere faz kaydırıcı/zayıflatıcı gibi bileşenler de yer almaktadır.Güç Yükselteçler

Tamamen özgün tasarım olan Galyum Arsenik (GaAs) ve Galyum Nitrür (GaN) tabanlı güç yükselteç modülleri birçok sivil uygulamalarda, savunma ve uzay uygulamalarında kullanılmakta olup yüksek verimlilik ve güç çıkışları sağlanabilmektedir.Frekans Çeviriciler

Radar ve Elektronik Harp sistemlerinin temel bileşenlerinden olan, ihtiyaca yönelik dar veya geniş bantlı frekans çevirici modüller, girişten algılanan RF sinyallerin frekansını yükseltmek/düşürmek amacıyla geliştirilmektedir. Frekans çevrimi, frekans dönüşümü için veya geniş bir frekans bandının içinden belli bir frekans bölgesini seçmek için kullanılabilir. Frekans çevirici tasarımlarında doğrusal olmayan etkiler nedeniyle oluşan istenmeyen işaretler, dikkatli frekans planlaması ve gerekli filtrelemelerle bastırılmaktadır. Sistemlerde frekans dönüşümü, yüksek frekanslı RF işaretlerin, sayısal olarak örneklenebilir daha düşük frekanslı işaretlere dönüştürülmesi veya sayısal olarak oluşturulan düşük frekanslı işaretlerin, yüksek frekanslı RF işaretlere dönüştürülmesi amacıyla kullanılmaktadır.

 


Önkatlar

Geniş bantta çalışan faz dizili anten yapılarının özellikle anten arkalarında kullanılan önkat modülleri düşük gürültü ve yüksek genlik dayanımı elde edilebilecek şekilde geliştirilmektedir. Bazı durumlarda ayarlanabilir dinamik alan kontrolü ile geniş genlik aralıklarındaki sinyallerin alınabilmesi sağlanmaktadır.


 
Filtreler

Frekans seçiciliği sağlamak için kullanılan filtreler sayesinde istenmeyen yayın ya da işaretler filtrelenebilmektedir. Yüksek geçiren, alçak geçiren, bant geçiren ya da çentik yapılarında bütünleşik veya dağınık topolojilerde çok değişik yapıda filtre türleri geliştirilebilmektedir.


 
MMIC Yongalar

Radar ve Elektronik Harp uygulamalarının temel yapıtaşını oluşturan mikrodalga modüllerin hemen hepsinde kullanımı mevcut olan MMIC yongalar günümüzün kritik teknolojileri arasında değerlendirilmektedir. Teknik açıdan donanımlı bir ekip ve altyapı desteği ile geliştirilen GaAs veya GaN tabanlı MMIC yongalar, mikrodalga modüllerin içerisinde güç yükselteç, faz kaydırıcı gibi farklı yapılarda yer almaktadır.


Sayısal Frekans Ayrıştırıcılar

Sayısal Frekans Ayrıştırıcı modülü sayesinde geniş giriş gücü aralığında, geniş  frekans bandında, darbeli ve sürekli dalga sinyallerin anlık frekans ölçümü yapılabilmektedir ve ölçülen frekans sayısal olarak ifade edilebilmektedir.A - Z ÜRÜN LİSTESİ