EN

Komuta, Kontrol, Haberleşme ve Bilgisayar C4I Sistemleri

Muharebe sahasında bilginin çabuk ve doğru bir şekilde paylaşılmasının öneminin bilinci ile ASELSAN, 30 yılı aşkın bir süredir Kullanıcıları durum farkındalığı, müşterek planlama, hızlı ve hassas karar verebilme yönünde destekleyecek Komuta Kontrol Muhabere Bilgi Sistemleri geliştirme çalışmalarını sürdürmektedir.

ASELSAN, başta sistem mühendisliği, yazılım ve donanım geliştirme, haberleşme sistemleri olmak üzere Komuta Kontrol Muhabere Bilgi Sistemlerine geliştirilmesine yönelik tüm faaliyet alanlarında milli çözümler oluşturabilmekte, konu ile ilgili teknolojik gelişmelerin yakın takibi ve özgün Araştırma-Geliştirme çalışmaları ile uluslararası alanda rekabet edebilir ürünler ortaya koymaktadır.

Komuta Kontrol Muhabere Bilgi Sistemleri, muhabere sahası fonksiyonel alanlarının ihtiyaçlarına uygun ve bir arada çalışma ihtiyaçları göz önünde bulundurularak entegre bir çözüm sunmak amacı ile geliştirilmekte olup aşağıdaki ana faaliyet alanlarını kapsamaktadır:

- Manevra

- İstihbarat, Keşif, Gözetleme

- Ateş Desteği

- Hava Savunma

- Elektronik Harp

- Taktik Haberleşme


ASELSAN, sistemlerin birlikte çalışabilirliğine yönelik milli ve uluslararası standartları sistemlerinde uygulamakta, Komuta Kontrol Muhabere ve Bilgi Sistemlerinin bir arada çalışabilmesinin yanı sıra NATO ve müttefik ülke sistemleri ile bilgi paylaşımı da sağlayabilmektedir.