EN

Çok Namlulu Roket Atar Modernizasyonu

Çok Namlulu Roket Atar Modernizasyon faaliyetleri ile envanterdeki silah sistemlerinin yeni nesil birimler ile donatılması ve güncel doktrin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen yazılımlar kullanılarak taktik üstünlüğün korunması hedeflenmektedir.

​Broşür