EN

Çok Namlulu Roket Atar Atış Kontrol Sistemleri

Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) Atış Kontrol Sistemi, roket sistemlerinin intikal, mevzilenme, atışa hazırlık, ateş idaresi ve atış kontrol işlemlerinin bilgisayar yardımıyla yerine getirilmesini ve diğer ateş destek unsurlarına sayısal entegrasyonunu sağlamaktadır. 

Göreve ilişkin planlama, diğer alt sistemlerin kontrolü ve roketlerin ateşlenmesi ASELSAN ÇNRA Atış Kontrol Sistemi tarafından gerçekleştirilmektedir.

Ataletsel Konumlama Sistemi sayesinde pozisyonunu ve istikametini yüksek hassasiyetle belirleyen Atış Kontrol Sistemi, Servo Motorlar ve Sürücüleri kullanarak namlunun hesaplanan esaslara en doğru şekilde yönlenmesini sağlamakta, yüksek isabet ve doğrulukla atışlar yapılabilesini olanaklı hâle getirmektedir.