EN

Çekili ve Kundağı Motorlu Obüs Atış Kontrol Sistemleri

Bilgisayarlar, Ataletsel Navigasyon Sistemleri (ANS), ilk hız ölçüm radarları, termel/gündüz kameralar, telsizler, servo motorlar ve servo sürücülerden oluşan Çekili ve Kundağı Motorlu Obüs Atış Kontrol Sistemleri atışa hazırlık, ateş idaresi ve atış kontrol işlemlerinin bilgisayar yardımıyla icrasını ve diğer ateş destek unsurlarına sayısal entegrasyonu sağlamaktadır.

Sistem, ateş emrinin/isteğinin ses veya veri haberleşmesi yoluyla obüs üzerinde alınmasından, merminin namluyu terk etmesine kadar olan işlemleri gerçekleştiren birimlerden oluşmaktadır.