EN

Havan Tevcih Sistemi

Havan Tevcih Sistemi, 81 mm ve 120 mm manuel havanlarla kullanılabilmektedir. Sistem; tevcih süresinin kısaltılması, kullanıcı hatalarının azaltılması (yanlış tevcih, yanlış yan-yükseliş bağlama vb), atımlar arası sürenin kısaltılması ve atış komutunun havanda hesaplanması gibi kazanımlar sağlamaktadır.