EN

60 mm Havan Görerek Atış Sistemi

60 mm Havan Görerek Atış Sistemi; tevcih süresinin kısaltılması, kullanıcı hatalarının azaltılması (yanlış tevcih, yanlış yükseliş bağlama vb), atımlar arası sürenin kısaltılması ve atış komutunun havanda hesaplanması gibi kazanımlar sağlamaktadır.