EN

Serçe METİ Çok Rotorlu İnsansız Hava Aracı Sistemi

SERÇE Çok Rotorlu İnsansız Hava Aracı Sistemi’ne ilave edilen METİ kiti ile birlikte, yeri tespit edilen mayın ve EYP üzerine imha edici düzeneği bırakma kabiliyeti kazandırılmıştır. “METİ Kiti” olarak adlandırılan aparat, patlayıcı bırakma mekanizması, ateşleme çakmağı, görüntüleme birimi ve kablosuz haberleşme alt birimlerinden oluşmaktadır.