EN

Güvenlik Sistemleri

Aşağıdıka belirtilen sitemlere yönelik olarak ihtiyaç tanımlanması aşamasından itibaren ürün/sistem geliştirme, üretim, işletmeye alma ve lojistik destek faaliyetleri icra edilmektedir:​

- İki ülke arası kara sınırlarının güvenliği sistemlerine yönelik olarak Sınır Güvenliği Sistemleri, 

​- Deniz üslerinin güvenliği ve kıyının/denizin uzun mesafeden de izlenmesini gerektiren Sahil Güvenliği Sistemleri,

- Havaalanlarının, limanların, enerji güç santralarının, kamu/sivil yerleşkelerin güvenliğine yönelik Tesis Güvenlik Sistemleri, 

- Akaryakıt boru hatlarının güvenliğine yönelik Boru Hattı Güvenlik Sistemleri,

- Enerji nakil hatlarının güvenliğine yönelik Enerji Nakil Hatları Güvenlik Sistemleri, 

- Kamuya ilişkin unsurların fiziki güvenliğini, yerleşim yerlerinin kamera ile izlenmesi ve askeri ve sivil güvenlik birimleri arasındaki bilgi akışı ve bilgi entegrasyonu faaliyetlerine yönelik olarak Kamu Güvenlik Sistemleri, 

- Güvenlik teknolojilerinde yurt içi/yurt dışı gelişmelerin takip edilmesi, NATO, Avrupa Birliği, TÜBİTAK başta olmak üzere geliştirme projelerine yönelik olarak Güvenlik Teknolojileri .​​


Güvenlik Sistemleri web sitesine https://www.aselsan.com.tr/guvenlik/tr adresinden ulaşabilirsiniz.