EN

HIZIR - Suüstü Gemileri için Torpido Karşı Tedbir Sistemi

HIZIR, ASELSAN tarafından suüstü gemileri için özgün olarak geliştirilmiş ve en güncel teknolojiyle donatılmış bir Torpido Karşı Tedbir Sistemi’dir.

Sistemin temel işlevi, suüstü gemisine atılan torpidoya karşı gemiye yeterli reaksiyon süresi sağlayacak şekilde torpidonun uzun mesafeden tespitini müteakip aldatma/karıştırma yapılarak bertaraf edilmesidir.

HIZIR sistemi; Torpido Tespit Dizini, Çekili Dekoy, Vinç Sistemi, Pnömatik Lançerler, Sarfedilebilir Dekoy(lar), Sergileme ve Kontrol Birimleri, Elektronik Kabinet bileşenlerinden oluşmaktadır.

Sistem, Torpido Tespit Dizininin sahip olduğu triplet (üçüz) hidrofon yapısı ile iskele/sancak belirsizliğini gemi manevrasına gerek duymadan anında çözen gelişmiş tespit, sınıflandırma ve konumlandırma algoritmalarıyla donatılmıştır.

Geminin arkasında yedeklenen Torpido Tespit Dizini tarafından alınan akustik sinyaller Elektronik Kabinet’te koşan yazılımlar tarafından işlenerek tehdit torpido için tespit, takip, konumlandırma ve sınıflandırma işlemleri gerçekleştirilir. Sistem tarafından torpido tespitinin olması durumunda en uygun karşı tedbir taktiği operatöre önerilir. Bu taktik, Çekili Dekoy çalışma parametreleri ile Sarfedilebilir Dekoy döküş paternleri ve gemi manevralarını içeren adımlardan oluşmaktadır.

Çekili Dekoy, torpidonun gemi ile temasını kesecek şekilde geniş bantlı akustik sinyal üretir. Lançerlerden fırlatılan Sarfedilebilir Dekoylar ise, karıştırıcı modunda geniş bantlı akustik gürültü üreterek torpido ile geminin temasını keserken aldatıcı modunda ise suüstü gemisinin akustik karakteristiğini taklit ederek torpidoyu kendi üzerine çekerler.

​Broşür