EN

TURKUAZ Sismik Araştırma Gemisi Bilimsel Görev Sistemi

TURKUAZ çözümü ile Sismik Araştırma Gemisi aşağıda belirtilen görevleri gerçekleştirecektir.

  • Denizlerde 2 ve 3 boyutlu sismik araştırma yapmak,
  • Deniz dibine ilişkin jeofiziksel, jeolojik ve jeoteknik veriler toplamak,
  • Batimetrik, hidrografik, oşinografik, hidroakustik araştırmalar yapmak,
  • Depremler, genel jeoloji, uygulamalı jeoloji, çevre jeolojisi ve   yer bilimleri konularında araştırmalar yapmak.

​Broşür