EN

Yönetim Bilgi Sistemleri

​Günümüz piyasasında değişen akımlara ve teknoloji, eğitim, ürün alanlarındaki yenilikler ile güncel kalmak zorunludur. Bu doğrultuda, güncelliği korumak amacıyla kuruluşların bilgiyi ve bilgi sistemlerini etkin bir şekilde kullanması gerekmektedir.

Operasyonları yönetmek ve yöneticilere gerekli karar verme araçlarını sağlamak, Yönetim Bilgi Sistemlerinin temel amaçlarıdır.

Aselsan Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) çözümleri arasında, karar vermede yardımcı olan yazılımlar ve karar verme sürecinde gerekli olan veri tabanı ve donanım altyapısı bulunmaktadır. Karar destek sistemleri, kişi yönetimi ve proje yönetimi uygulamaları ve bilgisayarlı süreçler başlıca örneklerdendir.

ASELSAN Yönetim Bilgi Sistemi, bir şirkette her yönetim seviyesi için operasyonlarla ilgili düzenli raporlar üretilecek şekilde organize edilmiş ve programlanmış bir veri tabanını içerir. Sistem üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde özel raporlar alınabilmektedir. ASELSAN Yönetim Bilgi Sistemi ile, yöneticilere günlük rutinlerden üst düzey stratejilere kadar değişen kararlar almak için ihtiyaç duyulan tüm bilgileri kapsamlı bir şekilde inceleyen raporlar sunulmaktadır. Rapor oluşturma yeteneği, bir yönetim bilgi sisteminin en değerli özelliklerinden biridir. ASELSAN Yönetim Bilgi Sistemi ile hazırlanan raporlar, ilgili tüm verilerin dahil edildiği ve verileri mantıksal bir şekilde gruplanmasını sağlayarak yöneticilerin anlayabileceği şekilde sunar. ASELSAN Yönetim Bilgi Sistemi sayesinde üst düzey yetkililer,  kuruluşları/şirketlerini bir bütün olarak gözlemleyebilirler.