EN

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Coğrafi Bilgi Sistemi Çözümlerimiz mekânsal verilerin üretilmesi, veri tabanı sistemleri içerisinde yönetilmesi ve farklı kullanıcıların farklı amaçlarına hizmet etmesi için oluşturulmaktadır. Çözümlerimiz kurumların yatırımlarını izlemelerine, afet durumlarında etkin kaynak planlamalarına, acil müdahalelerde araç takip işlemlerine, konuma dayalı idari uygulamaların yönetimine imkân sağlamaktadır. Sistemlerimiz ülke genelinde faaliyet gösterebilmesinin yanında farklı boyutlara ölçeklenebilmektedir.

ASELSAN, birçok Askeri ve Kamu projesinde, özgün haberleşme sitemleri ile bütünleşmiş, CBS tabanlı çözümlerini konumlandırmıştır. Ek olarak, e-devlet projeleri kapsamında İçişleri Bakanlığı MAKS ve KÖYDES projelerine imza atılmıştır. ASELSAN bu birikim ve yetkinliğini, CBS tabanlı planlama, izleme, raporlama, arşivleme süreçlerinde güvenli ve maliyet etkin karar verme ihtiyacında olan Kurum ve Kuruluşların hizmetine sunmaktadır.