EN

Büyük Veri & Analitik

Büyük veri analizi, dağınık ve görece kalitesiz verinin ileri düzeyde anlamlandırılabilmesine, stratejik kararların isabetle alınması için gerekli bilgilerin sağlanmasına ve süreç optimizasyonuna olanak sağlamaktadır.

Büyük veri analizinin birçok kritik alanda bilişimin sağladığı karar desteğini bir üst boyuta taşıyarak ciddi tasarruflar ve yeni olanaklar sağlaması beklenmektedir. Bu alanlara, sağlık, istihdam, sanayide üretkenlik, suçların azaltılması ve güvenlik, kaynakların ve doğal felaketlerin yönetimi örnek verilebilir. Büyük veri alanında en önemli sorunlardan bir tanesi ise güvenliktir. Aselsan bu uzmanlık alanında da özgün ürünleri ile hizmet vermektedir.

Büyük veri analizi, sağlık, işsizlik, ekonomik verimlilik, güvenlik, afet yönetimi gibi alanlarda, maliyet etkin karar verme mekanizmaları sunmaktadır. Büyük veri konusunda kurumların hem sistemleri yönetecek hem de veri eleme ve değerlendirme algoritmalarını, istatistiksel analiz yöntemlerini geliştirecek ve uygulayacak veri uzmanlarına gereksinimi olacaktır. Yukarıda belirtilen alanlarda donanım ve yazılım geliştirilmesi, sağlanması, kurulmasının yanında, mevcut durum analizi, ekip oluşturma, eğitim gibi konularda danışmanlık ve fizibilite hizmeti Aselsan tarafından verilmektedir.