EN

Trafik Şekillendirici

Trafik Şekillendirici, veri trafiğinin anlık olarak ortalama trafiğin üzerine çıktığı durumlarda paket kaybını önler.

Örnegin, Görüntü İzleme Sistemleri’nde servis sağlayıcı hattı üzerinden, bir noktadan merkeze aktarılan Kamera görüntülerinde kayıplar yaşanabilmektedir. Bunun nedeni H.264 formatında gönderilen Kamera görüntülerinde I-Frame bazlı

mikroburstlerin varlığı ve servis sağlayıcı hatlarında uygulanan bandgenişliği sınırlandırmasıdır. İlgili burstler, izin verilen bandgenisligini aşınca servis sağlayıcı tarafından kırpılmakta ve paket kayıpları yaşanmaktadır. Sorunun çözümü için servis sağlayıcının bandgenişliği sınırlamasını kaldırması veya izin verilen bandgenisliğini arttırması gerekmektedir. Ancak bu çözüm, fiber erişimin operasyonel maliyetini oldukça yükseltmektedir.

Trafik Şekillendirici, merkez ile Layer 2 ETHERNET Anahtar arasına konarak mikroburst oluşumunu, video IP paketlerini üst seviyede depolayıp dağıtarak önlemektedir. Bu sayede servis sağlayıcının izin verdiği bandgenişliği içinde bu sorun çözülmekte, paket kayıpları sıfırlanmakta ve görüntü kayıplarının önüne geçilmektedir.