EN

Milli Yönlendirici Ailesi

Elektronik sistemlerin IP tabanlı haberleşmesini sağlayan, milli kaynaklar ile tasarlanıp üretilen, 96 - 300 Mp/s anahtarlama kapasiteli, askeri/ticari/endüstriyel özellikli cihazlardan oluşmaktadır.

Milli Yönlendirici Ailesi Broşürü