EN

Kriptolu Wi-Fi Erişim Noktası

Kriptolu Wi-Fi Erişim Noktası, aynı özellikteki kablosuz ağ cihazları ve Kriptolu Wi-Fi Terminal Cihazları ile IEEE802.11ac Wi-Fi bağlantısı kurabilen, aralarındaki trafiği kriptolayabilen, cihazlar arasında güven ilişkisi oluşturabilen ve yetkisiz kablosuz ağ cihazlarının ağa erişimini engelleyebilen bir Wi-Fi Erişim Cihazı'dır.

Kriptolu kablosuz haberleşme için Milli Gizli gizlilik dereceli bir algoritma kullanılmaktadır. Kriptolu Wi-Fi Erişim Noktaları arasındaki kriptolu haberleşme, ancak karşılıklı 3 Yönlü Kimlik Doğrulama Protokolü başarılı şekilde sonuçlanırsa başlamaktadır. Cihaz, dağıtık (mesh) yapıyı desteklemekte, dağıtık yapıda kablosuz ağı oluşturan cihazlardan birinin veya birden fazlasının devre dışı kalması durumunda ağın geri kalanı birbiri ile görüşmeye devam edebilmektedir. MAC Adres Filtrelemesi yapılarak sadece belirlenen MAC adreslerinin kriptolu kablosuz ağa dahil edilme özelliği mevcuttur. Kriptolu Wi-Fi Erişim Noktası, 300 MBit/s anlık toplam kriptolu veri akış hızına sahiptir.

Kriptolu Wi-Fi Erişim Noktası, Kriptolu Wi-Fi Terminal Cihazları ve ilgili Kablosuz Ağ Yönetim Yazılımı ile birlikte kullanılmaktadır.

Kriptolu Wi-Fi Erişim Noktası Özellikleri:

 • Kriptolu haberleşme için kullanılan algoritma milli olarak, Milli Gizli gizlilik dereceli iletişime imkan verecek şekilde tasarlanmış ve gerçeklenmiştir.
 • Kriptolu Wi-Fi Erişim Noktaları arasındaki kriptolu haberleşme, ancak karşılıklı 3 Yönlü Kimlik Doğrulama Protokolü başarılı şekilde sonuçlanırsa başlamaktadır.
 • 3 Yönlü Kimlik Doğrulama Protokolü de dahil olmak üzere, cihazların iletişimi sırasında kullanılan bütün kriptografik protokoller Milli Gizli gizlilik seviyesinde iletişime imkan verecek şekilde tasarlanmıştır.
 • Milli Gizli gizlilik dereceli iletişime imkan veren kripto, Genelkurmay Başkanlığı onaylıdır.
 • Dağıtık yapıda kablosuz ağı oluşturan Kriptolu Wi-Fi Erişim Noktaları'ndan birinin veya birden fazlasının devre dışı kalması durumunda, bu cihazlara bağlı olan Kriptolu Wi-Fi Terminal Cihazları otomatik olarak ağın geri kalanı ile iletişim kurabilemekte ve böylece birbirleri ile görüşmeye devam edebilmektedir.
 • Kriptolu Wi-Fi Erişim Noktası şehir şebekesinden veya harici bir AC enerji kaynağından beslenebilmektedir.
 • Antenler çok yönlü olup herbir Anten için kazanç, 5 GHz frekans değerinde en az 5 dBi'dir.
 • Cihaz, –20 ⁰C ile +55 ⁰C sıcaklık aralığında ve %10 ile %95 nem aralığında çalışabilmektedir.
 • Cihaz 802.11 ac protokolÜ ile haberleşme yapmakta olup MIMO özelliğine sahiptir.
 • Uzaysal Yayılım (Spatial Stream) sayısı 3'tür.
 • 40 MHz'lik ve 80 MHz'lik kanallar desteklenmektedir.
 • DFS desteği mevcuttur.
 • Dağıtık yapıda kablosuz ağı oluşturan cihazlardan biri veya birden fazlasının devre dışı kalması durumunda ağın geri kalanı birbiri ile görüşmeye devam edebilmektedir.
 • WIPS desteği bulunmaktadır.
 • Cihaz, Anten Güçleri'ni, Kablosuz Ağ Yönetim Yazılımı ile birlikte çalışarak otomatik olarak ayarlayabilmekte ve kapsama alanını belirleyebilmektedir.
 • Cihaz, frekans kanalını Kablosuz Ağ Yazılımı ile birlikte otomatik olarak seçebilemektedir.
 • MAC Adres Filtrelemesi yapılarak sadece belirlenen MAC adreslerinin kriptolu kablosuz ağa dahil edilmesi sağlanmaktadır.
 • Dağıtık (mesh) yapı desteklenmektedir.
 • Dağıtık yapıda çalışırken cihaz, kök Kriptolu Wi-Fi Erişim Noktası'na erişim için en uygun yolu otomatik olarak seçebilmektedir. Seçtiği yoldaki Kriptolu Wi-Fi Erişim Noktaları'ndan birinin devre dışı kalması durumunda kök Kriptolu Wi-Fi Erişim Noktası'na erişim için en uygun yolu otomatik olarak tekrar hesaplamakta ve otomatik olarak bu yeni yolu seçebilmektedir. Tekrar hesaplama esnasında ağda yaşanacak kesinti süresi en fazla 40 saniye'dir.
 • Farklı kablosuz ağlara ait Kriptolu Wi-Fi Erişim Noktaları'nın birbirlerinin kapsama alanına girmesi durumunda cihazlar diğer ağa dahil olmamakta ve birbirlerinin çalışmasını etkilememektedir.
 • Kriptolu Wi-Fi Erişim Noktası'nın anlık toplam kriptolu veri akış hızı 300 MBit/s'dir.
 • Kriptolu Wi-Fi Erişim Noktası, Kablosuz Yerel Alan Ağı Yönetim Yazılımı tarafından yönetilebilmektedir.