EN

Haberler

REHİS GRUBU ISO 2000012011 BT HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ ALDI

REHİS Grubu'nun, Müşterilerine sunduğu Bakım-Onarım, Kullanıcı Eğitimi, Kullanıcı Dokümanı ve Yedek Parça Satışı Hizmetleri'ni içeren (Kalite) Yönetim Sistemi'nin ISO/IEC 20000-1:2011 BT Hizmet Yönetim Sistemi Standardı'na uygunluğu, SGS Firması denetçileri tarafından gerçekleştirilen tetkik ile belgelendirildi.

REHİS Grubu (Kalite) Yönetim Sistemi kurgusunda, Tasarım Süreçleri için CMMI Modelini, Proje Yönetimi Süreçleri için PMBOK'u, Üretim Süreçleri için SCOR Modelini referans almaktadır. REHİS Grubu hali hazırda bağımsız denetim kuruluşları tarafından AS9100RevC; AQAP2110; AQAP2210; CMMI Olgunluk Seviye 3 standart ve modelleri doğrultusunda belgelendirilmiş bulunmaktadır. Alınan ISO20000 Sertifikası ile REHİS Grubu'nun, proje yönetiminden entegre lojistik destek faaliyetlerine kadar, temel süreçlerinin hepsi uluslararası kabul gören belgeler ile belgelenmiş oldu.

ISO20000 BT Hizmet Yönetim Sistemi temel olarak hizmet/servis veren kurumların kullandığı bir standart olup, verilen hizmetlerin kalitesini artırmak amacıyla kullanılmaktadır. Türkiye'de halen geçerliliği bulunan az sayıda kuruluş bulunmakta ve bunlar ağırlıklı olarak Bilgi Teknolojileri (IT) alanında faaliyet göstermektedir. Savunma sektöründe "Bakım-Onarım, Kullanıcı Eğitimi, Kullanıcı Dokümanları ve Yedek Parça Satışı" gibi entegre lojistik destek faaliyetlerine ISO20000 belgesi alan ilk kuruluş ASELSAN REHİS Grubu olmuştur.

Standart;

- Hizmet Yönetim Sistemi'nin yapı ve unsurlarını, planlanması, uygulanması, ölçülmesi ve iyileştirilmesini,

- Yeni ve değişen hizmetlerin tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulamaya alınmasını,

- Hizmet seviyesi yönetiminin hizmet uygunluk ve sürekliliği, hizmet kapasitesi, hizmetlerin bütçelenmesi, muhasebeleştirilmesi ve raporlanması gibi fonksiyonlarını ve ayrıca bilgi güvenliğini,

- Müşteri ve tedarikçi ilişkileri yönetimini,

- Hizmet taleplerinin, müşterinin faaliyetlerini kesintiye uğratan olayların ve bu olaylara yol açan problemlerin yönetimini ve

- Konfigürasyon, değişiklik, sürüm ve kurulum yönetimi aktivitelerini kapsıyor ve bu faaliyetlerle ilgili –hiç birisi hariç tutulamayan– gerekleri tanımlamaktadır.

Tetkikte tüm belgelendirme denetimlerinde ortak olduğu gibi REHİS Grubu (Kalite) Yönetim Sistemi, Yönetim Politikası, Stratejik Hedefler, Faaliyet Hedefleri, Yönetim Gözden Geçirmeleri, Ölçümler ve İyileştirmenin Yönetilmesi, Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler, Konfigürasyon Yönetimi, Müşteri Memnuniyeti konuları; ISO20000'e özel olarak ise Hizmetin Verilmesi (Olay Yönetimi, Problem Yönetimi), Hizmetin Sürekliliği, Hizmetin Performansının İzlenmesi ve Müşteriye Raporlanması, Yeni Hizmetlerin Devreye Alınması konuları denetlenmiştir. Tetkik sonucunda Majör veya Minör hiçbir bulguya rastlanmamıştır.​


Son Eklenen Haberler